Link: http://www.fsd.no

Klubben er åpen for alle dykkere med internasjonalt dykkesertifikat.
Vi eier vår egen dykkeskøyte på 46 fot og klubben har også en egen kompressor til luftfylling (snart Nitrox). Ombord i skøyta er det ekkolodd, kartplotter, kommunikasjons-, rednings- og sikkerhetsutstyr.