Link: http://www.ofds.no/

Oslo områdets nyeste og morsomste dykkebutikk.
Kurs på alle nivåer. Fra prøvedykk og grunnkurset PADI Open Water Diver til tekniske kurs og instruktørutdanning fra PADI Tec Rec, IANTD og ISE.