Link: http://www.tbgdykk.no

Om klubben
Klubben har egen båt
Klubben tilbyr luftfylling
Klubben har jevnlige klubbdykk
Klubben har bassengtid
Andre opplysninger
-dykk organisert i din dykkeklubb i Ytre Oslofjord!


http://www.ndf.no/?menuid=213&klubbid=41