Lite aktivitet på ABDykk......
Er ikke denne klubben aktiv lenger?

Halvor
Bærum