Statens forurensningstilsyn (SFT) støtter arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i havna i Kristiansand med tre millioner kroner.

Forurensning fra industri- og byområdene rundt havna i Kristiansand har over lang tid ført til at sjøbunnen inneholder for mye miljøgifter.

Arbeidet med opprydning i kristiansand Havn har til nå kostet 140 millioner kroner.

» Les mer på Dykking.no