Forskerlaget på 20 personer tar sikte på å kartlegge et område som ligger på 3000-4000 meters dyp, der jordens mantel - den dyptliggende innsiden av jorden som normalt er dekket av en flere kilometer tykk skorpe - ligger blottet på havbunnen.
Eksperter beskriver hullet langs Midt-Atlanterhavsryggen som et "åpent sår" eller et hull på havets bunn. Hullet har forundret forskerne i de fem årene som er gått siden det ble oppdaget, fordi det bryter med gjeldende teorier om de tektoniske platers utvikling.

Les hele artikkelen HER